Nätverksträff i Göteborg 19 februari: Samtal på temat ”Vad är en jämställd kollektivtrafik?”

Nätverket jämställdhet i transportsektorn bjuder in till träff på temat ”Vad är en jämställd kollektivtrafik?”

Det transportpolitiska funktionsmålet säger att ”transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”. I preciseringen av målet sägs också att ”Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”. Men för att vara hanterbara i praktiken behöver dessa formuleringar konkretiseras och brytas ner till olika områden. Vad innebär de t.ex. för kollektivtrafiken? När är kollektivtrafiken jämställd, och hur når vi dit? Vi träffas för att diskutera frågan tillsammans utifrån vår kunskap, förståelse och yrkeserfarenhet.

Tid: 11.30-13.00 tisdagen den 19 februari.

Plats: Västra Götalandsregionen, Södra Hamngatan 37-41 plan 2, ingång från Brunnsparken bredvid Teknikmagasinet. Lokal Kosterhavet.

Anmälan: Senast fredag 15 februari, via anmälningsformuläret nedan.

Vi bjuder våra medlemmar på lunch, övriga betalar självkostnadspris. Mingellunch från 12.00, presentation och samtal från 12.20. Kostrestriktioner meddelas vid anmälan.

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med.

För frågor om träffen, kontakta sara.eriksson@vgregion.se  eller ana.gilsola@geography.gu.se.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Varmt välkomna!

Sara och Ana

[ninja_form id=2]

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: