Hur skulle ett jämställdhetsscenario kunna se ut i den nationella planen?

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Riksdagens trafikutskott bjuder in till workshop

Plats: Riksdagshuset östra Riksgatan 2 Lokal: RÖ7:23

Tid: Onsdag den 29 November 2017, kl. 13.30-19.30

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken har bytt namn till Nätverket Jämställdhet i transportsektorn. För att fira detta bjuder vi tillsammans med Riksdagens trafikutskott in till en workshop om hur ett jämställdhetsscenario i den nationella planen skulle kunna utformas. Workshopen följs av en gemensam middag.

Bakgrunden till workshopen är att Trafikverket den 31 augusti lämnade ett Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Planförslaget är nu ute på remiss.

Den nationella planen revideras varje mandatperiod och har en stor inverkan på hur det framtida transportsystemet utformas. En utgångspunkt för Trafikverkets prioriteringar i planförslaget har varit de transportpolitiska målen. Under arbetet med att utveckla planförslaget har Trafikverket därför arbetat med ett klimatscenario som utgjort ett av flera underlag till förslaget. De transportpolitiska målen innehåller dock flera aspekter – bland annat jämställdhet. Nätverket har därför ställt sig frågan: Hur skulle ett jämställdhetsscenario kunna se ut i den nationella planen?

Vid workshopen kommer vi att ta fram ett förslag till utgångspunkter för ett jämställdhetsscenario som skulle kunna användas vid nästa revidering av planen. Workshopen kommer att ledas av Ulrika Gunnarsson-Östling (forskare på KTH) och Charlotta Faith-Ell (ordförande i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn). Vidare kommer ytterligare experter att delta för att ge oss vägledning under workshopen.

Preliminärt program

13.30-17   Workshop om ett jämställdhetsscenario till Nationell plan för transportsystemet

17-18     Information om aktuell forskning om transporter och jämställdhet

18-19.30  Gemensam middag på Riksdagsrestaurangen Strömmen

Ett mer detaljerat program kommer att läggas ut på Nätverkets hemsida,  www.kvinnoritransportpolitiken.se.

 

Anmälan senast 26 november direkt till karin.svensson.smith@riksdagen.se

 

Välkomna!

Charlotta Faith-Ell, Karin Svensson Smith och Ulrika Gunnarsson-Östling

 

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

 

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med/

 

 

 


Publicerat

i

, , , ,

av

Etiketter: