Nätverksträff i Göteborg 28 oktober

Välkomna på nätverksträff i Göteborg!

Förbild_transportplaneringväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur en förändring inom transporter påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Inom ramen för forskningsprojektet ”Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transport-infrastrukturplanering” har därför en handbok om bedömning av jämställdhetskonsekvenser i transportplanering på lokal, regional och nationell nivå tagits fram. Handboken heter ”Transportplanering i förändring – En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen” och har skrivits av Jon Halling (WSP), Charlotta Faith-Ell (WSP) och Lena Levin (VTI). Vid lunchträffen berättar Charlotta Faith-Ell om handboken.

Tid: 11.30-13

Plats: WSP, Ullevigatan 19, Göteborg

Anmälan: senast den 24 oktober via formuläret

Vi bjuder våra medlemmar på lunch, övriga betalar självkostnadspris. Sprid gärna inbjudan till andra ni tror kan vara intresserade!

Vänliga hälsningar från Nätverket kvinnor i transportpolitiken

genom Ana Gil Solá, Helena Sjöstrand och Linda Billberg

PS. Handboken går att ladda ner från K2:s hemsida: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/handbok_jamstalldhet_i_transportplaneringen_webb.pdf

Gå in på www.kvinnoritransportpolitiken.se/ga-med/ om du vill bli medlem


Publicerat

i

,

av

Etiketter: