Nätverksträff i Lund: Teknisk nämnds roll för jämställd transport

För snart 20 år sedan antogs jämställdhetsmålet i transportpolitiken. En hel del har hänt vad gäller kunskap och metoder, men mer behöver göras för att nå målet. Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bildades 2002 för att verka för jämställdhetsmålet. Att vara en plattform för personer med engagemang för jämställdhet i transportsektorn är av nätverkets viktigaste uppgift.

Nu ordnar vi en träff för dig som verkar på tekniskt kontor eller i teknisk nämnd. Vi lyfter frågorna: Varför ska vi arbeta med jämställdhet i transportsektorn? Vilken roll har du i teknisk nämnd/kontor för jämställdheten? Vad beror det på att en teknisk nämnds/kontors fokus på det allmänna, könsneutrala i högre utsträckning svarar mot mäns efterfrågan och mindre mot kvinnors? Vad kan man göra för att bryta traditionen?

På träffen inleder Karin Svensson Smith som var med och grundade nätverket. Sedan blir det föredrag med exempel på hur en teknisk nämnd kan arbeta med jämställdhet på ett konkret sätt. Hanna Wennberg (ordförande för nätverket) och Ylva S Åqvist (ansvarig för lokalgrupp syd) ger föredrag och håller i efterföljande diskussion.

När: Tisdagen den 1 oktober kl. 16-18. Efteråt blir det middag på Herbivor.

Plats: Rådhuset, Lund.

Anmäl dig senast 27 september via anmälningsformuläret nedan. I meddelanderaden får du gärna ange om du du följer med på middagen. Vid frågor kontakta gärna någon av undertecknade.

Träffen är öppen för alla, även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

 

Varmt välkommen!

Karin Svensson Smith

Ylva S Åqvist (ylva@planm.se)

Hanna Wennberg (hanna.wennberg@trivector.se)

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: