Nätverksträff i Malmö 10/11

Jämställdhetsintegrering i plan- och bygglovsprocessen

Daniel Svanfelt, trafikplanerare vid stadsbyggnadskontoret i Malmö, leder ett uppdrag som syftar till att jämställdhetsintegerera stadsbyggnadskontoret huvudprocesser, däribland plan- och bygglovsprocessen. Med jämställdhetsintegrering menas att arbetet med att uppnå och säkerställa likvärdighet för kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ligga i ordinarie linjearbete och att ansvaret för detta ska ligga hos linjechefen.

Daniel kommer även förmedla sina erfarenheter från arbetet med jämställhet i planeringen av framtidens kollektivtrafik i Malmö, där kommunen fick medel från SKL:s program Hållbar jämställdhet.

Plats: Stadshuset i Malmö beläget på August Palms plats 1, gatukontoret

Datum och tid: 10/11 kl 13-15. Samling i stadshuset reception kl 13.00 för att alla som inte har passerkort till stadshuset.

Anmälan: senast den 7 november via formuläret

 

Varmt välkommen!

PS. Vidarebefordra gärna denna inbjudan!

Om du vill bli medlem gå in på www.kvinnoritransportpolitiken.se/ga-med/

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: