Picknicklunch 19 juni med Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in alla medlemmar och övriga intresserade att delta i en picknicklunch med syfte att lyfta och diskutera frågeställningar kring jämställdhet som vi möter i våra yrkesroller. Och ha trevligt tillsammans förstås!

Frågeställningar som vi vill diskutera är:

Hur ser det ut på din arbetsplats när det gäller jämställdhet? Finns det några utmaningar du vill lyfta – saknas t.ex. specifik kunskap, finns särskilda organisatoriska hinder för implementering, eller bristande ointresse och förståelse? Vilka ser du är de största hindren för en mer jämställd transportsektor? Hur kan nätverket bidra till att överbrygga hindren? Ser du behov av någon form av kompetensutveckling?

När: Tisdag 19 juni 2018, klockan 11.30-13.00.

Var: Trädgårdsföreningen i Göteborg. Vi möts vid grindarna mot Drottningtorget. Vegetarisk lunch och picknickfiltar finns. Vid regn sitter vi under tak på scenen vid stora gräsmattan.

Anmälan görs senast fredag 15 juni via anmälningsformuläret nedan, eller via mail till ana.gilsola@geography.gu.se

Lunch ingår för betalande medlemmar, övriga betalar självkostnadspris. Om du vill bli medlem gå in på jamstalldtransport.se/ga-med. Kostrestriktioner meddelas vid anmälan.

Vid frågor kontakta Ana Gil Solá på ana.gilsola@geography.gu.se.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Varmt välkommen!

[ninja_form id=2]

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: