Presentation från nätverksträff i Malmö kring upplevd tillgänglighet

Tisdagen den 5 mars hölls en nätverksträff i Malmö kring Katrin Lättmans med fleras forskning om upplevd tillgänglighet.

Katrin presenterade resultat från två studier i Malmö där man dels tittat på upplevelser av tillgänglighet jämfört med objektiva kartläggningar av tillgänglighet, och dels tittat på hur tillgängligheten påverkas när olika människor begränsas till ett scenario där endast hållbara alternativ finns (dvs. ”upplevd tillgänglighet när bilen inte längre är ett alternativ”).

Du hittar Katrins presentation här Malmö Upplevd tillgänglighet 5 mars

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med

Med varma hälsningar

Erika Knobblock & Ylva S Åqvist

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: