Transportforum 2020:
Spännande föredrag

Lyssna på spännande föredrag om jämställdhet!
Årets program rymmer många fördrag om jämställdhet och social hållbarhet. Några exempel på sessioner och fördrag med jämställdhetsfokus presenteras nedan. Observera att listan baseras på en sökning i titlar på föredrag och är inte helt fullständig. Hör gärna av dig om du saknar något föredrag. Vi kommer att tipsa om dessa föredrag i nätverkets monter.

Torsdagen 9 januari, 09.00-10.30
Kvinnor och män i trafiken – är män mer skyddade än kvinnor?
(moderator: M. Granström)

 • Dagens lagstiftning för utvärdering av krockskydd – endast män
  (A. Linder)
 • Är män mer skyddade än kvinnor i trafiken – vad visar olycksdata?
  (A. Kullgren)
 • Olika kroppsbyggnader – varierande risker i en olycka
  (M. Svensson, A. Carlsson)
 • Vägen framåt för ökad jämställdhet: Vilka verktyg för jämställd trafiksäkerhet är under utveckling?
  (M. Svensson, A. Kullgren, A. Linder)
 • Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten
  (H. Wennberg, J. Milton, L. Indebetou)

Torsdagen 9 januari, 11.00-12.30
Makt, planering och fördelning
(moderator: A. Bergendahl)

 • Betydelsen av kvinnlig representation, maskuliniteter och femininiteter i hållbar lokal transportpolitik
  (L. Smidfelt Rosqvist, L. Winslott Hiselius, C. Dymén)

Torsdagen 9 januari, 14.00-15.30
Social hållbarhet och jämställdhet i trafik och transport
(moderator: L. Smidfelt Rosqvist)

 • Hur jämställd är transportpolitiken? Resultat från en enkätundersökning om jämställdhet i politiska nämnder
  (M. Henriksson, L. Levin J. Ihlström, P. Henriksson)

Torsdagen 9 januari, 14.00-15.30
Rättvis kollektivtrafik? Metoder för att arbeta med barnperspektiv, genus- och fördelningsfrågor i kollektivtrafiken
(moderator: A. Gil Solá S. Eriksson)

 • Har kvinnor och män olika uppfattning om kollektivtrafik?
  (M. Adell, A. Löfblad)

Fullständigt program för Transportforum 2020 finns här:
www.vti.se/sv/transportforum-2020/program/.
Publicerat

i

av