Webbseminarium 24 april: Jämställdhetens betydelse för klimatomställningen av transportsektorn

Visste du att med jämställdhetsperspektiv på transportsystemet kan utsläppen minska med 29 procent? Det finns många sätt att öka jämställdheten genom att låta kvinnors resvanor och värderingar få samma vikt som mäns, vilket skulle påverka transportsystemet i en betydligt mer hållbar riktning.

Kvinna och man åker bil

Lena Smidfelt Rosqvist och Christian Dymén från Trivector berättar om sin forskning om jämställdhet för transportsystemet som görs tillsammans med Lunds universitet och Göteborgs universitet. De har studerat hur kvinnlig representation i politiska nämnder påverkar hållbarhetsutfallet i Sveriges kommuner och regioner. I en djupdykning i några kommuner, som har olika nivå på sitt arbete med hållbar mobilitet, studerades vilka normer som styr planeringen i kommunerna.

Studierna visar att normerna har betydelse för hur vi tar oss an hållbarhetsutmaningar i praktisk planering. Beräkningar inom forskningsprojektet visar att om alla reser som kvinnor, och om kvinnliga normer dessutom inkluderas i beslutsfattandet rörande transportsystemet, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige kunna minska med 29 procent. Jämställdheten är således både ett mål i sig för transportsystemet, men också ett medel för att nå andra hållbarhetsmål.

Datum och tid: 24 april, kl. 12.00-13.00
Anmälan görs via Trivectors webbplats där det även finns mer information om webbseminariet:
https://www.trivector.se/event/webbinarium-jamstalldhetens-betydelse-for-klimatomstallningen-av-transportsektorn/
Frågor: Kontakta Hanna Wennberg (hanna.wennberg@trivector.se)

Webbseminariet sänds via Zoom. Du som anmäler dig kommer att få en länk till Zoom dagen före webbseminariet.

Inspelningen av webbseminariet hittar du här:
https://www.youtube.com/watch?v=P-N684hgvO8&feature=youtu.be


Publicerat

i

,

av

Etiketter: