Årsmöte, stjärnor och hjältar

STOCKHOLM. Elva jämställdhetshjältar samlades tisdagen den 10 mars för årsmöte i nätverket. På årsmötet valdes några nya hjältar in i styrelsen. Årsmötet följdes av föredrag av 2019 års jämställdhetsstjärna och en workshop på temat ”nytt decennium med nätverket”.

En delvis ny styrelse valdes på årsmötet. Hanna Wennberg (Trivector) valdes om som ordförande. Till styrelsen valdes även Emma Paulsson (Malmö stad), Maja Wadstein (GR), Marie Pellas (Västerås stad), Sara Eriksson (VGR), Lisa Ström (GR), Bodil Sonesson (Cykelfrämjandet) och Maria Krafft (Trafikverket).

I valberedningen fortsätter Lena Smidfelt Rosqvist, Lena Levin och Karin Svensson Smith, vilka kompletteras med Charlotta Faith-Ell som valdes in på årsmötet. Revisorerna är oförändrade sedan föregående år och där finns Per Eneroth, Christina Lindkvist och Anna-Klara Ahlmér.

Fyra jämställdhetshjältar lämnar sina uppdrag. Eva Lind-Båth, Johanna Grant, Katrin Lättman och Katarina Svärdh tackades för sitt engagemang i styrelsen och Åsa Vagland för sin tid i valberedningen. Samtliga fick ett exemplar av boken ”Kvinnliga hjältinnor” som kan passa dessa hjältar.

Årets Jämställdhetsstjärna 2019 är Elisabeth Kempe från Cykelfrämjandet. Övriga personer i bilden är (från vänster): Hanna Wennberg (ordförande), Eva Lind-Båth och Marie Pellas. Foto: Bodil Sonesson.

Pris till Årets Jämställdhetsstjärna 2019 delades ut efter årsmötet. Priset mottogs av Elisabeth Kempe från Cykelfrämjandet som med stort engagemang och hjärta ordnar cykelkurser för alla som vill lära sig cykla. Det bidrar inte minst till att stärka utlandsfödda kvinnors och mäns mobilitet och bidrar till ökad jämställdhet. Projektet ”Frihet på cykel” bedrivs av Cykelfrämjandet och finansieras genom Svenska Postkodstiftelsen. Elisabeth bjöd på föredrag och film om cykelkurserna. Läs mer om projektet ”Frihet på cykel”.

En workshop på temat ”nytt decennium med nätverket” inleddes med föredrag av Christian Dymén, forskare från Trivector, om hur det är ställt med jämställdheten i trafik- och transportplanering. Därefter diskuterades hur nätverksaktiviteterna ska se ut och ordnas framöver för att fortsätta vara nätverkets viktiga och uppskattade plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och nätverkande.


Publicerat

i

av