God Jul från Nätverket kvinnor i transportpolitiken!

julgran

Jul och nyår närmar sig i rask takt och snart är detta spännande och händelserika år slut. Vi har haft träffar över hela landet. Talarna har varit både från nätverkets medlemmar och externa talare och som alltid blir jag så imponerad över hur fantastiskt kompetenta och passionerade människor det finns inom transportsektorn. Detta att så många ser sig som samhällsbyggare och transportsystemet som en facilitator för ett mer jämställt samhälle. Den träff som jag själv kommer att bäst komma ihåg tror jag är träffen som vi anordnade tillsammans med MUCF på Gillingebanan i maj.

img_3979

Vidare gav vi ännu en gång kursen Bli bättre på att framföra ditt budskap, det här året i Borlänge. Som vanligt har vi fått mycket bra respons på kursen från deltagarna.

Som ni nog har sett har vi under året arbetat med den nya hemsidan som vi är jättestolta över. I och med hemsidans omdaning har vi mycket större möjlighet att kommunicera med medlemmar och lägga in ny och uppdaterad information.

Under året har en ny handbok om jämställdhetskonsekvensbeskrivning publicerats. Boken heter Transportplanering i förändring och går att ladda ner via K2:s hemsida.

I november lade regeringen fram ytterligare två jämställdhetspolitiska delmål till de fyra som vi haft sedan år 2006. De två nya delmålen är:

  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Ni finner mer information om dem här: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/

Även nästa år har vi planerat in många nya aktiviteter. Vi börjar med en mingelträff på Transportforum där vi sätter ungas rörelse i fokus. Träffen är tisdagen den 10 januari kl 17.15-18.45 på Frimurahotellet, lokalen heter Tellus. Mer information om träffen finner ni här: http://jamstalldtransport.se/aktiviteter/mingeltraff-pa-transportforum-den-10-januari/

Den 3 februari kommer Åsa Vagland att presentera regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter på en nätverkslunch. Vi kommer att hålla till hos IQ Samhällsbyggnad i Stockholm. Mer information kommer att komma på nätverkets hemsida.

Har ni något tema som ni skulle vilja presentera på en träff är ni välkomna att lämna förslag till oss i styrelsen.

Boka in seneftermiddagen/kvällen den 14 mars i era kalendrar då vi kommer att hålla vårt årsmöte. Boka denna seneftermiddag/kväll i era kalendrar! Dessutom planerar vi ett program där vi lyfter frågor om jämställdhet och transportplanering.

Även nästa år kommer vi att dela ut priset ” Årets Jämställdhetsstjärna”. Vi uppmuntrar er alla till att nominera någon person eller organisation till årets Jämställdhetsstjärna! Skicka din nominering tillsammans med kortfattad motivering till styrelsen på info@kvinnoritransportpolitiken.se.

Vi ser redan fram emot 2017 med en önskan om ett bra jämställdhetsår i transportpolitiken.

Charlotta Faith-Ell

Ordförande Nätverket för kvinnor i transportpolitiken


Publicerat

i

av

Etiketter: