Hösthälsningar från Nätverket

Hej!

Det rör på sig inom området jämställdhet och social hållbarhet i transportplaneringen. I somras deltog Nätverket vid Almedalen i ett seminarium kallat Bortom bilen: Bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik som arrangerades av SLU.

I förra veckan höll nätverket och Lena Levin på VTI den första kursen om Jämställdhetskonsekvensbeskrivning i transportplaneringen. Vi hade två mycket givande dagar och förhoppningsvis kommer vi att kunna ge den fler gånger. Förra veckan hölls även ett nordiskt forskningsmöte om jämställdhet och transporter.

Den 25 oktober kommer Trivector att ge en kurs i Social hållbarhet i trafik- och transportplaneringen. Ni finner mer information här: https://www.trivector.se/utbildningar/hallbara-transporter/social-hallbarhet-i-trafik-och-transportplaneringen/

Nätverket har numera sex grupper: Skåne, Göteborg, Öst (Linköping & Norrköping), Stockholm, Bergslagen (Örebro, Västerås & Borlänge) samt Luleå (Umeå & Luleå). Alla grupper håller på att slutföra sin planering av höstens aktiviteter. I Stockholm planerar vi tre träffar:

Besök till ArkDes utställning Public Luxury den 18 oktober. Träffen inleds med att vi går på en visning kl 12 och därefter äter lunch tillsammans och reflekterar över utställningen. Mer information och anmälan finner ni på: http://jamstalldtransport.se/aktiviteter/natverkstraff-18-oktober-i-stockholm-besok-till-arkdes-utstallning-public-luxury/

Jämställd infrastruktur – lunchträff hos Fariba Daryani på Stockholm Stad den 8 november kl 11. Mer information kommer när vi närmar oss november.

Walkshop i Solna utifrån ett ljus-, trygghets- och jämställdhetsperspektiv den 12 december kl 16. Vi går från Solna centrum till Friends Arena. Walkshopen leds av Shimeng Zhou och Anna Wärnborg på Sweco samt Charlotta Faith-Ell. Mer information kommer när vi närmar oss december.

Göteborgsgruppen planerar en träff om Implementering av jämställdhetsmålet i transportsektorn – fallet Västsvenska paketet där med Rebecka Ljungren presenterar sitt examensarbete den 16 oktober kl 12. Mer information och anmälan finner ni på: http://jamstalldtransport.se/aktiviteter/16_oktober_implementering_jamstalldhet/

 

Hälsningar

Charlotta Faith-Ell

Ordförande

 


Publicerat

i

av

Etiketter: