Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


…kanske blir det bättring?

Nätverkets avgående ordförande har getts möjlighet att delge några reflektioner och snabba förslag på indikatorer för transportsektorns jämställdhetsmål. Rapporten bygger i stort på aktuell litteratur och de många avhandlingar inom området som under senare år presenterats i Sverige.

Comments are closed.