Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Kanske en jämställdhetsmyndighet?

Jämställdhetsutredningen har publicerats . Den konstaterar att det går för långsamt och föreslår att målen för jämställdhetspolitiken görs tydligare och att en jämställdhetsmyndighet inrättas för att påskynda arbetet med att nå jämställdhet i samhället.

Läs mer

Comments are closed.