Mindblown: a blog about philosophy.

 • Webbseminarium 19 november: Jämställdhet i nationell transportplan

  Det är dags för mer jämställdhet i nationella transportplanen och länstransportplanerna. Regeringen kräver att Trafikverket redovisar genus- och socioekonomiska effekter på det som föreslås i nationella planen: ”Startskottet för den planen sker nu. Den kommer att få ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i DN. Även klimatfrågan […]

 • Webbseminarium 12 november: Trafiksäkerhet – för vem? Jämställdhet och lokalt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg

  Trafiksäkerheten är inte jämnt fördelad. Kvinnor och män är olika utsatta för olyckor och skador, särskilt som oskyddade trafikanter. Men är kvinnors och mäns förutsättningar adresserade i lika stor utsträckning i trafiksäkerhetsarbetet? Vad kan olika aktörer göra för att bättre integrera ett jämställdhetsperspektiv i trafiksäkerheten? På detta webbseminarium belyser vi jämställdheten i lokalt trafiksäkerhetsarbete med […]

 • Litteraturen uppdaterad

  Du vet väl att det finns ett urval av litteratur om jämställdhet i transportsystemet på vår webbplats? Bra för dig som vill fördjupa dig inom ämnet. Nu är vår litteratursida dessutom uppdaterad med fungerande länkar och vi har lagt till en del nyare publikationer. Men många ”gamla godingar” finns fortfarande kvar. Saknar du någon publikation? […]

 • Webbinarium 17 september: Transportplaneringens vinnare och förlorare

  Vilka platser och grupper får mest nytta av, och vilka förlorar på, olika transport- och infrastrukturförändringar? Detta är en viktig fråga för alla transportprojekt och centralt i till exempel sociala konsekvensanalyser. Våra vänner och samarbetspartners i Nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till ett webbinarium den 17 september med temat ”Transportplaneringens vinnare och förlorare”. […]

 • Webbseminarium 22 september: Jämställdhet i planering och genomförande av Malmö som en växande stad

  Hur integrerar man jämställdhetsperspektiv i stora stadsutvecklingsprojekt? Emma Paulsson och Jenny Kanth delar med sig av kunskap och erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering inom storstadspaketet i Malmö stad, det vill säga Malmös del i Sverigeförhandlingen och storstadsavtalen. Med fokus på planering och utveckling av infrastruktur och trafiksystem berättar Jenny och Emma om arbetsprocesser och metoder […]

 • Digital nätverksträff 10 september: Översiktsplanering och jämställdhet med Luleå som exempel

  Nätverkets lokalgrupp Norr bjuder in till en digital träff på temat översiktsplanering och jämställdhet med Luleå kommun som exempel. Träffen inleds med en presentation av Luleås översiktsplan och därefter blir det diskussion om jämställdhetsperspektiv i översiktsplanering. Träffen avslutas med planering av upplägg inför nästa träff i lokalgrupp Norr. Dag och tid: Torsdagen den 10 september […]

 • Webbinarium 19 maj: Normkritik i transportplanering

  Nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till ett webbinarium tisdagen den 19 maj om normkritik i transportplaneringen som fokuserar på hur vi kan få syn på och ifrågasätta normer och strukturer. Träffen bjuder på föredrag om normkreativ innovation samt om jämställt transportsystem med fokus på kunskap och problematisering, och avslutas med en gemensam diskussion. […]

 • Webbseminarium 12 maj: Trafiksäkerheten kan lyftas av mer jämställdhetsfokus

  Trafiksäkerhet och jämställdhet hör ihop. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 anger tydligt trafiksäkerheten som en nödvändig del av en hållbar utveckling och Stockholmsdeklaration trycker på vikten av att utgå från de synergier som finns mellan trafiksäkerhet, hälsa, miljö och klimatomställning samt jämställdhet och jämlikhet. Trafiksäkerheten är dock inte jämställd. Kvinnor och män är olika […]

Har du några bokrekommendationer?