Författare: Hanna Wennberg

 • I år blev det digitala stjärnor och hjältar på årsmötet

  Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2020 och Bästa studentuppsats 2020. Ny ordförande och delvis ny styrelse valdes på årsmötet. Sara Eriksson (VGR) efterträder Hanna Wennberg (Trivector) som tackar för sig […]

 • Hanna Malm skrev bästa studentuppsatsen inom jämställdhet, trafik och transport

  Representationen av kvinnor i kommunpolitiken har viss betydelse för de konkreta beslut som fattas om hållbar transport. Men det är snarare de rådande normerna och värderingarna som påverkar mer än den fysiska representationen. Det konstaterar Hanna Malm som fick nätverkets pris för Bästa studentuppsats 2020. Hanna Malms examensarbete om jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar […]

 • Astrid Linder utsedd till Årets Jämställdhetsstjärna

  Missar vi kvinnors förutsättningar när vi utformar krocksäkra bilar? Ja, enligt Astrid Linder som nyss utsågs Årets Jämställdhetsstjärna 2020 av Nätverket Jämställdhet i transportsektorn för sin normbrytande och internationellt erkända trafiksäkerhetsforskning. Astrid Linder forskar på krocksäkerhet i bil för kvinnor och män. Hennes forskning visar att det inte bara går att skala ner manliga krockdockor […]

 • Webbseminarium 26 mars: Forskning inom socialt hållbar transportplanering

  Nätverket Socialt hållbar transportplanering bjuder in till ett webbseminarium om forskning inom socialt hållbar transportplanering. Syftet med träffen är att synliggöra aktuell svensk forskning för praktiker som arbetar med att stärka det sociala perspektivet i transportplanering samt forskare inom fältet. Syftet är också att skapa en kontaktyta mellan forskning och praktik och synliggöra kunskapsbehov och […]

 • Kallelse till årsmöte den 8 mars 2021 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Tid: 8 mars 2021, kl. 11.30-13.30. Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Program 11.30 Välkomna 11.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer 12.30 Bensträckare 12.35 Återrapportering från remissmöte om Trafikverkets inriktningsunderlag 12.45 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats 13.10 Workshop 13.30 Avslutning Priser som delas ut på årsmötet På årsmötet […]

 • Nominera 2020 års Jämställdhetsstjärna och Bästa uppsats

  Det är dags att nominera årets jämställdhetsstjärna. Det kan vara en person eller organisation som under 2020 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten i transportsektorn. Nytt för i år är att vi även delar ut pris till bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport. Uppsatsen ska vara genomförd under 2019 eller 2020 […]

 • Webbinarium 18 november: Hållbar mobilitet i glesare geografier – att utmana urban norm

  Hur kan vi få till stånd en hållbar mobilitet i glesare och ojämna geografier? Detta är en central fråga när Nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till webbinarium med Skaraborgs kommunalförbund som värd. Webbinariet fokuserar på att medvetandegöra urbana normer som finns i dagens transportplanering samt öka handlingsutrymmet att tänka och göra annorlunda. PROGRAM:12.30-12.45 […]

 • Webbseminarium 19 november: Jämställdhet i nationell transportplan

  Det är dags för mer jämställdhet i nationella transportplanen och länstransportplanerna. Regeringen kräver att Trafikverket redovisar genus- och socioekonomiska effekter på det som föreslås i nationella planen: ”Startskottet för den planen sker nu. Den kommer att få ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i DN. Även klimatfrågan […]