Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktiviteter


Transportforum 2020:
Vi har en monter

Välkomna på besök! Som vanligt kommer nätverket att finnas på plats med monter på Transportforum. Vi ser den som en träffpunkt för jämställdhetsintresserade! Och som en kanal att sprida vårt …

Transportforum 2020:
Socialt hållbart mingel!

Är du på Transportforum? Passa då på att besöka vårt mingel efter det att sessionerna slutat den 8 januari 2020.Tillsammans med Nätverket Socialt hållbar transportplanering (Maja Wadstein och Ana Gil …

Nätverksträff i Lund: Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Är trafiksäkerheten och åtgärder för ökad trafiksäkerhet jämnt fördelade mellan grupper och områden? Som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden genomför Trivector en workshop för att sprida insikter …

Nätverksträff i Luleå 27 November – Föreläsning med Ulrica Åström

Den 27 november kommer Ulrica Åström till nätverket, lokalgrupp Luleå, för att föreläsa om sitt arbete med fokus på jämställdhet. Under träffen kommer det även finnas tid för frågor och …

Nätverksträff i Luleå – Regional utvecklingsplan och jämställdhetsperspektiv

Nätverksträff i Luleå med fokus regional utvecklingsplan och jämställdhetsperspektiv. Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten, kommer och presenterar den lokala utvecklingsstrategin, med fokus på jämställdhetsperspektivet. Under träffen kommer det finnas tid för …

Nätverksträff i Lund: Teknisk nämnds roll för jämställd transport

För snart 20 år sedan antogs jämställdhetsmålet i transportpolitiken. En hel del har hänt vad gäller kunskap och metoder, men mer behöver göras för att nå målet. Nätverket Jämställdhet i …

Nätverket i Almedalen 2019

Ses vi på Almedalsveckan? Vill du diskutera hur framtidens transportsektor kan bli mer jämställd? Eller kanske bara umgås en stund i Almedalen?  Möt några representanter från nätverkets styrelse och prata …

Workshop om Upplevd tillgänglighet i Göteborg 17 september

Workshopen arrangeras av Nätverket och fokuserar på forskning som utförts av Katrin Lättman med flera på Karlstads Universitet i samarbete med Malmö Stad. Katrin presenterar resultat från två studier i …