Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktiviteter


Läsecirkel i Stockholm om boken Feminism som byråkrati

Nätverket bjuder in till en läsecirkel om boken Feminism som byråkrati av Kerstin Alebratt och Malin Rönnblom. Vi börjar med en AW på restaurang Urban Deli i Stockholm. Därefter kommer …

Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I …

Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I …

Nätverksmingel i Malmö 20 juni

Kom och mingla med oss! Nätverket bjuder in till en sommarmingelträff där vi under lediga former ses för att diskutera jämställdhet, transporter, planering och annat av intresse. På träffen kan …

Nätverksträff i Göteborg 20 april

På nästkommande möte i Göteborg lyssnar vi till föredrag om, och diskuterar, aktuell resvanedata för kvinnor och män i Göteborg och regionen. Jenny Larsson, analytiker på Trafikkontoret i Göteborgs stad, …

Nätverksträff i Malmö 15 februari

Välkomna på nätverksträff i Malmö! Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera …

Årsmöte 14 mars

  Den 14 mars 2017 är du välkommen till Kvinnor i transportpolitikens årsmöte.  Mötet börjar kl. 15.30 och avslutas med gemensam middag för dem som önskar. Lokal: WSPs hörsal, Arenavägen …

Nätverksträff i Stockholm den 3 februari

  NÄTVERKSTRÄFF OM NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER Regeringen startade under år 2016 fem strategiska samverkansprogram. De  strategiska samverkansprogramen grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför …