Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktiviteter


Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I …

Nätverksmingel i Malmö 20 juni

Kom och mingla med oss! Nätverket bjuder in till en sommarmingelträff där vi under lediga former ses för att diskutera jämställdhet, transporter, planering och annat av intresse. På träffen kan …

Nätverksträff i Göteborg 20 april

På nästkommande möte i Göteborg lyssnar vi till föredrag om, och diskuterar, aktuell resvanedata för kvinnor och män i Göteborg och regionen. Jenny Larsson, analytiker på Trafikkontoret i Göteborgs stad, …

Nätverksträff i Malmö 15 februari

Välkomna på nätverksträff i Malmö! Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera …

Årsmöte 14 mars

  Den 14 mars 2017 är du välkommen till Kvinnor i transportpolitikens årsmöte.  Mötet börjar kl. 15.30 och avslutas med gemensam middag för dem som önskar. Lokal: WSPs hörsal, Arenavägen …

Nätverksträff i Stockholm den 3 februari

  NÄTVERKSTRÄFF OM NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER Regeringen startade under år 2016 fem strategiska samverkansprogram. De  strategiska samverkansprogramen grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför …

Mingelträff på Transportforum den 10 januari

 Mingelträff där vi sätter ungas rörelse i fokus Nätverket Kvinnor i transportpolitiken bjuder in till en mingelträff där vi sätter ungas rörelse i fokus. På träffen ger en museipedagog en …

Nätverksträff i Stockholm den 14 december

 Nätverksträff och diskussion om digitalisering och smarta städer! Allt oftare hör vi begreppen digitalisering och smarta städer. Men vad betyder de egentligen och vad innebär det för oss i framtiden? …