Jämställdhet i transportsektorn


Aktuellt


Nätverket byter namn!

  På nätverkets årsmöte i mars togs ett beslut om att nätverket Kvinnor i transportpolitiken ska byta namn. Det nya namnet blir Nätverket Jämställdhet i transportsektorn.  Frågan om namnbyte har diskuterats …

Nominera årets Jämställdhetsstjärna!

En jämställdhetsstjärna är en enskild person eller organisation som under 2016 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Nätverket vill med utnämningen av …

Ett nystartat nationellt nätverk för säkra platser

Ett nationellt nätverk har startats vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med syftet att vara en nationell resurs för personer som arbetar med att skapa trygga miljöer och inkluderande brottsprevention. Nätverket går …

Årsmöte 14 mars

  Den 14 mars 2017 är du välkommen till Kvinnor i transportpolitikens årsmöte.  Mötet börjar kl. 15.30 och avslutas med gemensam middag för dem som önskar. Lokal: WSPs hörsal, Arenavägen …

God Jul från Nätverket kvinnor i transportpolitiken!

Jul och nyår närmar sig i rask takt och snart är detta spännande och händelserika år slut. Vi har haft träffar över hela landet. Talarna har varit både från nätverkets …

Nu finns verktyg för jämställd transportplanering

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. Förväntningarna …

Nominera årets Jämställdhetsstjärna!

En jämställdhetsstjärna är en enskild person eller organisation som under 2016 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Nätverket vill med utnämningen av …

Kampanj för Delad ratt

NTF, Motormännen, MHF, Ford och ett antal försäkringsbolag har gått samman och lanserar en kampanj för jämställda körmönster –  Dela ratten. Kampanjen vill att kvinnor och män ska dela på …