Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktuellt


Årsmöte 14 mars

  Den 14 mars 2017 är du välkommen till Kvinnor i transportpolitikens årsmöte.  Mötet börjar kl. 15.30 och avslutas med gemensam middag för dem som önskar. Lokal: WSPs hörsal, Arenavägen …

God Jul från Nätverket kvinnor i transportpolitiken!

Jul och nyår närmar sig i rask takt och snart är detta spännande och händelserika år slut. Vi har haft träffar över hela landet. Talarna har varit både från nätverkets …

Nu finns verktyg för jämställd transportplanering

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet. Förväntningarna …

Nominera årets Jämställdhetsstjärna!

En jämställdhetsstjärna är en enskild person eller organisation som under 2016 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Nätverket vill med utnämningen av …

Kampanj för Delad ratt

NTF, Motormännen, MHF, Ford och ett antal försäkringsbolag har gått samman och lanserar en kampanj för jämställda körmönster –  Dela ratten. Kampanjen vill att kvinnor och män ska dela på …

Nätverkets hemsida har nytt utseende

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken har nu varit aktiv i ett antal år och det har blivit dags att uppdatera nätverkets hemsida. Vi hoppas att ni kommer trivas med hemsidans nya utseende och att …

Värt att diskutera mer – kan ökad kvinnoandel ge snabbare omställning?

Kvinnor åker mer kollektivt och lämnar oftare bilen hemma. Men i organ som bestämmer över pengar till nya vägar och järnvägar, trängselavgifter och kollektivtrafik är majoriteten män. Vill man minska …

Energisk ledare prisas

Årets Framtida Kvinnliga Ledare, Anna Brynås, har under sina ett och ett halvt år som vd och koncernchef för Swedish Biogas International lyckats få bolaget på rätt kurs. Swedish Biogas …