Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktuellt


Sopplunch i Linköping

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken bjuder in till lunchsamtal fredag den 4 mars i Linköping. Vi som är intresserade av jämställdhet, makt och genus får möjlighet att lära känna varandra och …

Populär kurs kommer till Borlänge

För fjärde året i rad arrangerar vi kvällskursen Bli bättre på att framföra ditt budskap. Denna gång i Borlänge. Tidigare har kursen hållts i Stockholm, Lund och Göteborg. Under tre …

Energiministern ordnar konferens om bristande jämställdhet i energisektorn

Stockholm: Den 18 februari 2016 medverkar energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett seminarium med fokus på hur jämställdheten i energibranschen kan öka. I seminariet deltar även aktörer …

Nominera årets jämställdhetsstjärna inom transportsektorn!

Det kan vara en enskild person eller organisation som under 2015 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Priset delas ut på …

Kvinnor fortfarande klart underrepresenterade i media

Mindre än 30 procent av de som syns och hörs i medierna är kvinnor visa ny granskning från rättviseförmedlingen. Så har det sett ut de senaste femton åren. När det …

Nätverket åker västerut

Under TRBs årliga konferens i början av 2016 anordnas Women’s issues in transportation och en workshop där bland annat vår Nätverksmedlem Åsa Vagland, Näringsdepartementet deltar. Orten är Washington DC, USA. …

Kanske en jämställdhetsmyndighet?

Jämställdhetsutredningen har publicerats . Den konstaterar att det går för långsamt och föreslår att målen för jämställdhetspolitiken görs tydligare och att en jämställdhetsmyndighet inrättas för att påskynda arbetet med att …

Uppsakattad kurs kommer till Göteborg

För tredje året i rad anordnar Nätverket kursen ”Bli bättre på att framföra ditt budskap”. Denna gång håller vi till i Göteborg. Tre vardagskvällar, tre föreläsare och varje gång en …