Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktuellt


Nominera årets jämställdhetsstjärna inom transportsektorn!

Det kan vara en enskild person eller organisation som under 2015 gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor inom transportsektorn. Priset delas ut på …

Kvinnor fortfarande klart underrepresenterade i media

Mindre än 30 procent av de som syns och hörs i medierna är kvinnor visa ny granskning från rättviseförmedlingen. Så har det sett ut de senaste femton åren. När det …

Nätverket åker västerut

Under TRBs årliga konferens i början av 2016 anordnas Women’s issues in transportation och en workshop där bland annat vår Nätverksmedlem Åsa Vagland, Näringsdepartementet deltar. Orten är Washington DC, USA. …

Kanske en jämställdhetsmyndighet?

Jämställdhetsutredningen har publicerats . Den konstaterar att det går för långsamt och föreslår att målen för jämställdhetspolitiken görs tydligare och att en jämställdhetsmyndighet inrättas för att påskynda arbetet med att …

Uppsakattad kurs kommer till Göteborg

För tredje året i rad anordnar Nätverket kursen ”Bli bättre på att framföra ditt budskap”. Denna gång håller vi till i Göteborg. Tre vardagskvällar, tre föreläsare och varje gång en …

Stadens gator tillhör alla

Men de tillhör männen lite mer. Läs mer

Män tar bilen – kvinnor tar bussen

”Det finns tydliga skillnader i hur vi förhåller oss till själva bilen”, säger Ana Gil Solá, styrelsemedlem i Nätverket som forskat på mäns och kvinnors arbetsresande. Hon säger att det …

Nätverket diskuterar transportpolitik med Infrastrukturministern

Almedalen 2015: Ana Gil Solá och Erika Knobblock från styrelsen deltar i en session med Infrastrukturministern på tisdagen på temat Feministisk transportpolitik? Tisdag 30 juni kl 9.00-10.00, S:t Hansgatan 18, …