Nätverksträff 16 oktober: Implementering av jämställdhetsmålet i transportsektorn – fallet Västsvenska paketet

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in Rebecka Ljunggren, student på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, att presentera huvuddragen i sitt examensarbete i statsvetenskap: ”Implementering av jämställdhetsmålet i transportsektorn – En kvalitativ fallstudie om Västsvenska paketet”.

Studien tar stöd i teori om tre nödvändiga villkor för att uppnå en framgångsrik implementering: att förstå, vilja och kunna hos tillämparen av politiska beslut. Resultat från textanalys och intervjuer visar att jämställdhet inte har beaktats genom hela processen av beslutsfattande, planering och genomförande av Västsvenska paketet. Resultat från informantintervjuerna visar dock på att villkoret om vilja är uppfyllt hos samtliga informanter. Det villkor som utgör det största hindret för en framgångsrik implementering av jämställdhetsmålet framstår vara kunna, då informanterna beskriver en brist på resurser speciellt i form av tid samt tillgängliga verktyg.

Med stöd i uppsatsens resultat och den presenterade teorin diskuterar vi ur olika infallsvinklar vidare om målimplementering inom vår egen verksamhet.

När: Tisdag 16 oktober 2018, klockan 12.00-13.30. Mingellunch från 12.00, presentation och samtal från 12.20.

Var: Västra Götalandsregionen, Södra Hamngatan 37-41 plan 2, ingång från Brunnsparken bredvid Teknikmagasinet. Lokal Kosterhavet.

Anmälan görs senast fredag 12 oktober via anmälningsformuläret nedan.

Lunch ingår för betalande medlemmar, övriga betalar självkostnadspris. Kostrestriktioner meddelas vid anmälan.

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med.

Vid frågor kontakta Sara Eriksson, sara.eriksson@vgregion.se eller 070-730 25 93.

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Varmt välkommen!

[ninja_form id=2]

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: