Årsmöte

Varmt välkommen – nya och gamla medlemmar – till Årsmöte!

Årsmötet börjar kl 15.30 och avslutas med gemensam middag för de som vill.

Tid: Torsdagen den 10 mars 2016, kl 15.30
Plats: WSPs hörsal, Arenavägen 7, Stockholm

Program

15.30 Fika och mingel
16.00 Prisutdelning Årets jämställdhetsstjärna 2015
16.15 Årsmöte med val och framtidsdiskussioner (bland annat nätverkets namn)
Förfriskningar
17.30 Föreläsning och reflektion
18.15 Buffé med mingel


Sammanfattning från Årsmötet:

Årets jämställdhetsstjärna utsedd!
I förra veckan höll Nätverket sitt årsmöte och delade ut priset Årets jämställhetsstjärna. I år gick priset till Maria Nordqvist från organisationen, SMC, Sveriges Motorcyklister.

Nätverkets motivering lyder:
Maria Nordqvist har inom SMC länge drivit frågan om att körprov för motorcykel inte är jämställda. Statistiken visar att kvinnor, trots att de utbildar sig mer och klarar teoriprovet bättre, klarar den praktiska uppkörningen sämre. SMC efterlyste en översyn med anledning av den påtagliga skillnaden mellan könen. Det ledde till att regeringen gav Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att göra en utredning. Den i sin tur visade att kvinnors högre andel av underkännanden kunde härledas till manöverprov i låg fart. Dessa prov gynnade längre personer, och eftersom kvinnor som regel är kortare än män missgynnades kvinnorna. VTI:s utredning blev klar 2014. 2015 genomförde Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov i samarbete med SMC och andra berörda aktörer en rad förändringar som ska leda till att förarprovet för motorcyklister blir mera jämställt. Det handlar framför allt om nya regler för manöverprov där ett av två prov tagits bort till förmån för större fokus på körning i trafik. Trafikverket har också genomfört en genusutbildning för sina förarprövare, och trafikskolorna har köpt in motorcyklar med lägre sitthöjd för att möta behoven hos kortväxta förare. Nätverket Kvinnor i transportpolitiken vill med utmärkelsen Årets Jämställdhetsstjärna 2015 uppmärksamma att strukturell diskriminering av framför allt kvinnor återfinns där normer sätts efter genomsnittliga manliga kroppar. Ett annat exempel är krockdockor: De är helt utformade med utgångspunkt från mannen. Den kunskap som Maria Nordqvist har bidragit till att lyfta fram illustrerar väl de skillnader som kan finnas i kvinnors och mäns förutsättningar att ta del av transportsystemet. Hennes arbete har varit, och är, mycket viktigt för att skillnaderna både ska uppmärksammas och kunna åtgärdas.

Presentationer vid årsmötet
I samband med årsmötet presenterade hade vi två presentationer. Den första var Banar Sabat som berättade om sina erfarenheter från projektet feministisk stadsplanering i Husby. Mer information om Banars arbete finner ni på: www.banarsabet.com.

Därefter berättade Pernilla Alexandersson både om utmaningarna att vara entreprenör, kvinna och genusvetare och delade med sig av Add Genders resa från jämställdhetsexperter till normingenjörer. Alla deltagare fick också möjlighet att testa på ”MethodKit för jämställda platser”, som Add Gender håller på att lansera just precis nu. För de som blev inspirerade går det att gå på Add Genders lanseringsfest i Stockholm torsdag 17 mars. Mer om festen finner du på: methodkit-jamstalldhet.confetti.events/. Mer information om MethodKit för jämställda platsern: www.addgender.se/stadsplanering.

Diskussioner under årsmötet
Förutom formalia så diskuterades även namnfrågan och årsmötet kom fram till att namnet bör ändras. Styrelsen hade inför årsmötet tagit fram följande motiv till att namnet bör ändras. Det ena är att det nuvarande namnet är exkluderande. Styrelsen vill genom namnbytet förtydliga att nätverket är en organisation för alla som är engagerade i jämställd transportplanering och transportpolitik, oavsett kön. Det andra skälet är att det nuvarande namnet är missvisande sett utifrån organisationens syfte. I stadgarna, paragraf två, framgår att ”Nätverket ska verka för ökad jämställdhet i transportsektorn enligt intentionerna i det övergripande politiska målet om jämställdhet som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv”. Nätverkets syfte är därför inte att specifikt stärka kvinnors förutsättningar i transportsektorn, utan istället att öka jämställdheten. Årsmötet beslutade att styrelsen ska skicka ut en enkät till medlemmarna inför namnbytet.

Vidare togs nätverkets hemsida upp på årsmötet. Hemsidan har blivit gammal (både programmeringen och innehållet) under året kommer vi därför att ta fram en ny hemsida med hjälp av en utomstående konsult. Om ni har några idéer kring hur hemsidan kan förbättras är ni välkomna att skicka dem till ordförande Charlotta


Publicerat

i

,

av

Etiketter: