Genusanalys av Lunds cykelplanering

I ett nyligen avslutat projekt har Trivector genomfört en genusanalys av Lunds kommande satsningar på cykelinfrastruktur för att undersöka hur dessa gynnar kvinnor och män. För analysen har Trivectors 3H-modell använts. Modellen är ett tankeredskap för att medvetandegöra hur kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar kan beaktas i trafik- och stadsplanering. Resultaten visar hur kvinnor och män reser, vad de tycker är viktigt vid utformning och hur deras behov kan inkluderas i beslutsfattande.

På nätverksträffen kommer Emma Lund och Hanna Wennberg från Trivector presentera huvuddragen av analyserna och slutsatser från uppdraget samt hur Lunds kommun använt resultaten i det fortsatta arbetet. Dessutom kommer Lunds kommun berätta om sitt interna arbete med jämställdhetsintegrering

Datum och tid: 22 november kl. 16

Plats: Lunds kommunhus, Kristallen, Brotorget 1

Vi träffas i Kristallens reception och tar oss till lokalen gemensamt. Om du har problem att komma in ring 070 – 33 77 640.

 

Varmt välkommen!

Erika Knobblock & Ylva S Åqvist

 

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med/

 

 

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: