Digital nätverksträff 10 september: Översiktsplanering och jämställdhet med Luleå som exempel

Nätverkets lokalgrupp Norr bjuder in till en digital träff på temat översiktsplanering och jämställdhet med Luleå kommun som exempel. Träffen inleds med en presentation av Luleås översiktsplan och därefter blir det diskussion om jämställdhetsperspektiv i översiktsplanering. Träffen avslutas med planering av upplägg inför nästa träff i lokalgrupp Norr.

Dag och tid: Torsdagen den 10 september 2020 kl. 10.00-12.00.
Webbplattform: Mötet hålls via Teams. Du som anmäler dig kommer att få en Teams-inbjudan senast dagen före seminariet.
Anmälan: Senast 4 september till sandra.viklund@lulea.se.
Frågor: Kontakta Sandra Viklund via ovanstående e-postadress.

Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

Syftet med Nätverket i Norr är att skapa förutsättningar för ett kontaktnät med bred kunskap, med personer som är engagerade i jämställdhet och aktivt vill fördjupa sin kunskap inom området. Nätverket vill öka kunskapen om jämställdhet och medverka till ett mer jämställd samhälle.

Välkommen!
Sandra Viklund, Strateg samhällsutveckling Luleå kommun
Liza Yngström, kontaktperson för nätverkets lokalgrupp Norr


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: