Redskap för jämställda och inkluderande platser i staden

Under det senaste decenniet har det byggts många aktivitetsytor i våra svenska städer, till exempel utegym, multisportplaner och skateparker. Ytorna tar stor mängd offentliga medel i anspråk samtidigt som det är främst pojkar i en viss ålder som använder dem. Hur dessa ytor kan tillgängliggöras för fler är viktigt är utgångspunkten för ett pågående forskningsprojekt.

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn välkomnar Karin Book, forskare i idrottsvetenskap och kulturgeografi, att berätta om det spännande projektet Equalizer – ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser. Karin kommer att berätta om den metod för platsanalys och samproduktion som utvecklats i projektet och vad denna resulterat i.

Projektet syftar till att utveckla verktyg för att göra existerande aktivitetsplatser mer jämställda och inkluderande och samtidigt identifiera och ifrågasätta normer som skapas på olika aktivitetsplatser. Platserna behöver både problematiseras och göras mer inkluderande för att locka de grupper eller individer som idag känner att de av olika anledningar inte kan eller vill närma sig dem. De offentliga aktivitetsytorna är en del av det offentliga rummet som bör vara tillgängligt för alla, det är en resurs-, folkhälso-, demokrati- och normfråga.

Karin Book arbetar som lektor i idrottsvetenskap på Malmö universitet. I grunden är hon doktor i kulturgeografi med särskilt intresse för stads- och transportutvecklingsfrågor. Hennes forskning rör främst rumsliga aspekter på idrott och fysisk aktivitet.Book är också intresserad av innovativa kvalitativa forskningsmetoder och samverkan mellan olika aktörer. I projektet Equalizer – ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser förenas dessa intressen.

När: Tisdag 27 november 2018 klockan 15:30

Plats: Kontorshotellet Västergatan 22 på Västergatan 22 i Malmö.

Lokalen ligger 7 minuters gångväg från Anna Linds plats. Ring B0005 på porttelefonen (numret står även på anslagstavlan i porten, på högra sidan).

Anmälan görs senast den 23 november via anmälningsformuläret nedan. Fika kommer att serveras.

Vi vill så klart gärna att du blir medlem men kom gärna på besök och träffa oss. Du kan anmäla medlemskap på http://jamstalldtransport.se/ga-med

Vid frågor kontakta Ylva S Åqvist, ylva@planm.se eller 070 – 33 77 640

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Varmt välkommen!

Ylva S Åqvist & Erika Knobblock

[ninja_form id=2]

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: