Nätverksträff i Lund: Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

Är trafiksäkerheten och åtgärder för ökad trafiksäkerhet jämnt fördelade mellan grupper och områden? Som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden genomför Trivector en workshop för att sprida insikter från projektet och få input till hur ett genustänk inom trafiksäkerhet kan se ut. Hanna Wennberg och Jonna Milton ger resultat från en nationell olycksanalys samt fallstudier i tre kommuner (Lund, Göteborg och Huddinge) som genomförts under 2019.

Frågeställningar för projektet/workshopen är:

  • Hur ser trafiksäkerhetssituationen ut för olika grupper i Sverige? Hur ser utsattheten som oskyddad trafikant ut för kvinnor och män?
  • Hur fördelar sig trafiksäkerhetsåtgärder och medborgares synpunkter på olika områden i tre kommuner? Hur ser fördelningen ut utifrån socioekonomi, andel utlandsfödda och var kvinnliga/manliga arbetsplatser finns?
  • Hur kan vi applicera ett genustänk på trafiksäkerhetsarbetet?

När: Torsdagen den 28 november kl. 15-17. Efteråt blir det mingel med lättare förtäring i Trivectors lokaler.

Plats: Trivectors lokaler på Vävaregatan 21, Lund (www.trivector.se/kontakt)

Anmäl dig senast 22 november via anmälningsformuläret nedan. Hör gärna av dig till undertecknade om du undrar något.

Träffen är öppen för alla, även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

 

Varmt välkommen!

Hanna Wennberg (hanna.wennberg@trivector.se)
Jonna Milton
Lovisa Indebetou

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: