Nätverksträff i Malmö 15 februari

framsida_k2-handboken_m

Välkomna på nätverksträff i Malmö!

Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur en förändring inom transporter påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Inom ramen för forskningsprojektet ”Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB) i svensk transport-infrastrukturplanering” har därför en handbok om bedömning av jämställdhetskonsekvenser i transportplanering på lokal, regional och nationell nivå tagits fram.

Handboken som har skrivits av Jon Halling (WSP), Charlotta Faith-Ell (WSP) och Lena Levin (VTI) heter ”Transportplanering i förändring – En handbok om jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen” (http://www.k2centrum.se/artikel/nu-finns-verktyg-jamstalld-transportplanering). Vid nätverksträffen den 15 februari kommer Charlotta Faith-Ell berätta om handboken.

Tid: 13.00-14.00. Samling i stadshuset reception kl 12.50 för att alla som inte har passerkort till stadshuset.

Plats: Stadshuset i Malmö, August Palms plats 1. Nätverksträffen kommer att hållas i lokalen ”Kungsparken”.

Anmälan: senast den 14 februari via formuläret.

Varmt välkomna!

Erika Knobblock

Ylva S Åqvist

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: