Nätverksträff i Stockholm den 3 februari

 trafiken_stad

NÄTVERKSTRÄFF OM NÄSTA GENERATIONS RESOR OCH TRANSPORTER

Regeringen startade under år 2016 fem strategiska samverkansprogram. De  strategiska samverkansprogramen grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem. Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Åsa Vagland på Näringsdepartementet är projektledare för samverkansgruppen Nästa generations resor och transporter och kommer vid lunchträffen presentera arbetet med programmet.

Mer information om samverkansprogrammen finner du på: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/samverkansgrupperna-i-regeringens-samverkansprogram-ar-igang/

Plats: IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, Stockholm

Datum och tid: 3 februari 2017 klockan 11.30-13

Anmälan: senast den 31 januari via formuläret

Varmt välkommen!

PS. Vidarebefordra gärna denna inbjudan!

Om du vill bli medlem gå in på www.kvinnoritransportpolitiken.se/ga-med/


Publicerat

i

, , , ,

av

Etiketter: