Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet.

I pågående forskning för Energimyndigheten konstaterar Lunds Tekniska Högskola och Trivector att; en genomsnittlig dag står 25% av befolkningen för 91% av det totala biltransportarbetet, 52% av befolkningen använder inte bil alls och 18% reser med bil men mindre än 19 km – vilket skattats som hållbar nivå för 2050. Denna grupps andel av det totala biltransportarbetet är dessutom mindre än 5%. Det är alltså de som reser mest som måste ändra sig om vi ska nå hållbarhet. Skillnaderna mellan olika grupper är också stor. Till exempel reser kvinnor i snitt 22 km medan mäns genomsnitt är 38 km. När vi ska leta möjliga åtgärder är det dessutom problematiskt att de som reser mest är de som minst vill ändra sig. Den 9 november presenteras huvuddragen i analyser och slutsatser från projektet och möjligheter till diskussion om betydelsen för såväl jämställdhet som hållbarhet.

Datum och tid: 9 november kl. 16:15 (kom gärna för mingel och snacks kl. 16:00)

Plats: Urban Innovation Labs kontor på Suellska villan, Barkgatan 15 i Malmö (mitt emot Folkets park)

 

Varmt välkommen!

Erika Knobblock & Ylva S Åqvist

 

Vidarebefordra gärna denna inbjudan till andra. Ju fler vi blir desto roligare!

Om du vill bli medlem gå in på http://jamstalldtransport.se/ga-med/

 

 

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: