Webbseminarium 19 november: Jämställdhet i nationell transportplan

Det är dags för mer jämställdhet i nationella transportplanen och länstransportplanerna. Regeringen kräver att Trafikverket redovisar genus- och socioekonomiska effekter på det som föreslås i nationella planen: ”Startskottet för den planen sker nu. Den kommer att få ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i DN. Även klimatfrågan är en jämställdhetsfråga, men man kan föra motsatt resonemang om regionförstoringen. Kanske du vill veta mer hur vi menar då? I så fall ska du vara med på nätverkets webbseminarium där vi samlar ett gäng experter som alla ger sina inspel till det planarbete som drar igång nu. Det är positivt att regeringen efterfrågar mer jämställdhet nu får vi tillsammans se till att det också påverkar innehållet i kommande planer.

PROGRAM:

13.00–13.15: Inledning av nätverkets ordförande Hanna Wennberg.

13.15–13.55: Föredrag på några relevanta teman av följande experter:

  • Christian Dymén, forskare Trivector – om betydelsen av normer och jämställdhet för hållbarhetsomställningen av transportsystemet
  • Christina Lindkvist, docent och biträdande professor Malmö universitet – om regionförstoring med jämställdhetsglasögon.
  • Lena Levin, forskningsledare VTI, och Aná Gil Sola, biträdande lektor Göteborgs universitet – om sociala konsekvenser och vardagslivsperspektiv på resandet.
  • Charlotta Faith-Ell, forskningsansvarig WSP och universitetslektor Mittuniversitetet – om hur jämställdhetspolitiska mål kan omsättas i praktiken.

13.55–14.25: Tolkning av inriktning och inspel till kommande plan ges av följande representanter från politiken, forskningen och praktiken:

  • Karin Svensson Smith, kommunpolitiker i Lund och tidigare riksdagspolitiker och ordförande i trafikutskottet.
  • Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector och expert inom jämställdhet och hållbara transporter.
  • Lisa Ström, Regionplanerare med fokus på social hållbarhet på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

14.25–14.55: Samtal i grupp där alla har möjlighet att ge inspel.

14.55–15.00: Avslutning.

PRAKTISK INFORMATION:

Dag och tid: Torsdagen den 19 november kl. 13.00-15.00.
Webbplattform: Vi använder Zoom. Du som anmäler dig kommer att få en inbjudan med Zoom-länk senast dagen före seminariet.
Anmälan: Senast 18 november via anmälningsformuläret nedan.
Frågor: Kontakta Hanna Wennberg (hanna.wennberg@trivector.se).

Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

Inspelningen av webbseminariet hittar du här:
https://youtu.be/nfHu72JWGp4

Presentationerna från webbseminariet finns här:
Alla presentationer (pdf)


Publicerat

i

,

av

Etiketter: