God Jul och Gott Nytt År önskar Nätverket!

Vilket fantastiskt år vi har haft i år. Det som har genomsyrat hela årets arbete är att vi bytte namn till Nätverket Jämställdhet i transportsektorn. Namnbytet firade vi med en workshop om ett jämställdhetsscenario i den nationella transportplanen. Workshopen hölls i riksdagens trafikutskott och var mycket välbesökt. Jag lärde mig massor under den dagen. Resultatet av workshopen sammanfattades i Nätverkets remissvar på förslaget till nationell transportplan. Utifrån Nätverkets perspektiv finns det fem tydliga vägar framåt:

  1. a) Det behövs ett systematiskt arbete kring jämställdhet och transporter i transportplaneringen
  2. b) Ett jämställdhetsscenario behöver utvecklas för att utgöra en referens till dagens plan
  3. c) Jämställdhet ska integreras i planen till exempel genom att tillämpa Jämställdhetskonsekvensbeskrivning (JKB)
  4. d) Utfallet av jämställdhetsperspektivet i planen ska följas upp
  5. e) Fortsatta investeringar i forskning och innovation inom jämställdhetsområdet.

Hela yttrandet finns här.

I samband med namnbytet har vi även uppdaterat vår logotyp och hemsida. Vår webbadress är numera: http://jamstalldtransport.se/

Under året har vi haft många trevliga och intressanta träffar runt om i landet. Vi inledde året med en mingelträff på Transportforum där utställningen Utgång/Hemgång visades av Malin Henriksson (VTI) och Elin Kusmin (Östergötlands museeum). Utställningen utgår från ungdomars egna erfarenheter av att röra sig i städer på kvällen och syftar till att väcka idéer om hur stadsplaneringen kan anpassas för att tjejer, killar och transpersoner ska kunna röra sig obehindrat och utan rädsla.

I februari presenterade Åsa Vagland på Näringsdepartementet samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. I maj presenterade Lisa Ström (GR), Stefan Molnar (Rise) och Sanna Isemo (Mistra Urban Futures) sin  kunskapsöversikt om social hållbarhet i samhällsplaneringen vid en träff i Göteborg. Vidare har vi hållit en workshop om härskartekniker i Göteborg där Lena Gunnarsson talade om härskartekniker. Vilka är de? Hur lär vi oss att känna igen när vi eller andra utsätts för dem och hur kan vi agera både förebyggande och i stunden när vi eller andra utsätts för dem? Även i Malmö har vi haft flera träffar. Bland annat presenterade Emma Lund och Hanna Wennberg från Trivector p sitt uppdrag med en genusanalys av Lunds cykelplanering och Lena Smidfelt Rosqvist från Trivector ny forskning om resvanor.

Även nästa år kommer Nätverket att ha en monter på Transportforum. Kom gärna och besök oss. Nästa år fortsätter vi med inspirerande träffar. Den håller vi en träff i Göteborg kallad Kollektivtrafik på jämlika villkor? Hur når man dit? Därefter följer ett nätverksmingel i Malmö den 25 januari. Vi kommer att hålla vårt tredje och avslutande möte i vår läsecirkel om boken Feminism som byråkrati. Till mötet har vi bjudit författarna. Vi återkommer med exakt datum för träffen. Vi kommer även att hålla en kurs i feminism i Stockholm under våren.

Slutligen vill jag påminna er om att nominera personer till årets jämställdhetsstjärna. Skicka namn på personen och en motivering till info@jamstalldtransport.se eller använd nomineringsformuläret som kommer att finns på hemsidan i januari. Priset årets jämställdhetsstjärna kommer att dela ut på årsmötet den 13 mars.

Tack för ett fantastiskt år!

Charlotta Faith-Ell

Ordförande Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Publicerat

i

av

Etiketter: