Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Kvinnor fortfarande klart underrepresenterade i media

Mindre än 30 procent av de som syns och hörs i medierna är kvinnor visa ny granskning från rättviseförmedlingen. Så har det sett ut de senaste femton åren. När det gäller experter är det ännu snedare fördelning. Där förekommer bara 24 procent kvinnor i media.

Läs hela DN-artikeln

Comments are closed.