Nu finns verktyg för jämställd transportplanering

I en ny handbok, ”Transportplanering i förändring”, ges konkreta råd för hur transportplaneringen kan utjämna skillnader vad gäller kvinnor och mäns möjligheter att resa och få inflytande över transportsystemet.

Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera hur en förändring inom transporter påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män.

Detta har en forskargrupp vid K2, VTI och Malmö högskola försökt råda bot på tillsammans med konsultföretaget WSP. Ett delresultat av deras arbete är en handbok om bedömning av jämställdhetskonsekvenser i transportplanering på lokal, regional och nationell nivå. Ni finner handboken här.

framsida_k2-handboken_m

 


Publicerat

i

av

Etiketter: