Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Skrivet av: Marie Pellas


Genusanalys av Lunds cykelplanering

I ett nyligen avslutat projekt har Trivector genomfört en genusanalys av Lunds kommande satsningar på cykelinfrastruktur för att undersöka hur dessa gynnar kvinnor och män. För analysen har Trivectors 3H-modell …

Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I …

Ny forskning om resvanor presenteras i Malmö

Kvinnor i transportpolitikens Malmöavdelning inleder höstens aktiviteter med att bjuda in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I …

Nätverksmingel i Malmö 20 juni

Kom och mingla med oss! Nätverket bjuder in till en sommarmingelträff där vi under lediga former ses för att diskutera jämställdhet, transporter, planering och annat av intresse. På träffen kan …

Riksdagens trafikutskott bjuder in till frukostmöte

Anmälan sker direkt till Karin Svensson Smith på riksdagen via karin.svensson.smith@riksdagen.se Välkomna!      

Nätverket byter namn!

  På nätverkets årsmöte i mars togs ett beslut om att nätverket Kvinnor i transportpolitiken ska byta namn. Det nya namnet blir Nätverket Jämställdhet i transportsektorn.  Frågan om namnbyte har diskuterats …

Ett nystartat nationellt nätverk för säkra platser

Ett nationellt nätverk har startats vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med syftet att vara en nationell resurs för personer som arbetar med att skapa trygga miljöer och inkluderande brottsprevention. Nätverket går …

Nätverksträff i Malmö 15 februari

Välkomna på nätverksträff i Malmö! Förväntningarna på att belysa sociala konsekvenser, exempelvis jämställdhet, i samband med transportplanering ökar i Sverige. Hittills har det saknats ett etablerat verktyg för att analysera …