Bästa studentuppsats

2021 års bästa studentuppsats

Ellen Lycke och Julia Nyberg har tilldelas utmärkelsen Bästa studentuppsats 2021 för sin masteruppsats.

”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur”.  Är  en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket.

Nätverkets motivering:

En välskriven uppsats som tar upp ett viktigt och svårt ämne vilket också resultaten från studien visar. Arbetet synliggör att jämställdhetsperspektivet inte är inkluderat i transportplaneringen  på ett systematiskt sätt och att det saknas förutsättningar utifrån dagens metoder, styrning och kunskapsgrund. Det är mycket positivt att studien inte bara fokuserar på att beskriva utmaningarna utan också ger förslag på lösningar.

Ellen och Julia mottog sitt pris vid Nätverket Jämställdhet i transportsektorns årsmöte den 8 mars 2022.