Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Bästa studentuppsats

Nätverket vill årligen lyfta fram en student som skrivit en uppsats eller examensarbete rörande jämställdhet, trafik och transport och delar sedan 2020 ut pris till bästa studentuppsats inom ämnet. Förutom äran tilldelas pristagaren 10 000 kronor.

2021 års bästa studentuppsats

Ellen Lycke och Julia Nyberg har tilldelas utmärkelsen Bästa studentuppsats 2021 för sin masteruppsats.

”Frågan är inte om vi ska göra det, utan hur”.  Är  en studie om jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket.

Nätverkets motivering:

En välskriven uppsats som tar upp ett viktigt och svårt ämne vilket också resultaten från studien visar. Arbetet synliggör att jämställdhetsperspektivet inte är inkluderat i transportplaneringen  på ett systematiskt sätt och att det saknas förutsättningar utifrån dagens metoder, styrning och kunskapsgrund. Det är mycket positivt att studien inte bara fokuserar på att beskriva utmaningarna utan också ger förslag på lösningar.

Ellen och Julia mottog sitt pris vid Nätverket Jämställdhet i transportsektorns årsmöte den 8 mars 2022.