Kategori: Aktiviteter

 • Jämställda skatter? Knappast!

  Sveriges Kvinnoorganisationer lanserade i december rapporten Jämställda skatter som gör en genomlysning av hur skattesystemet påverkar jämställdheten. Även skatter och subventioner för transporter ingår i granskningen. Våra ekonomiska system är verktyg för att förbättra liv och öka jämställdheten. Skatterna påverkar oss alla men subventioner och nedsättningar kommer kvinnor och män till godo i olika utsträckning, […]

 • Kallelse till årsmöte den 8 mars 2023 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Tid: 8 mars 2023, kl. 12.30-14.30.Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Program12.30 Välkomna12.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer13.15 Bensträckare13.20 Hur jämställt är transportsystemet? – preliminära resultat från analysrapport14.00 Prisutdelning och föredrag Bästa studentuppsats14.30 Avslutning Priser som delas ut på årsmötetPå årsmötet kommer priset för Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport […]

 • Fysisk nätverksträff i Malmö 5 september

  Tema involvering i stadsplaneringen i Malmö  För första gången på länge ses vi fysiskt i Skåne-delen av nätverket Jämställdhet i transportsektorn. Kom och träffa andra i nätverket och ta del av intressanta exempel på hur Malmö stad har jobbat med involvering i stadsplaneringen.  Du kommer få höra Olof Rabe berätta om dialogarbetet som genomförts inför […]

 • Webbseminarium 13 juni: Transporträttvisa: Formas-finansierat forskningsprojekt om familjers mobilitet i socialt utsatta områden

  I presentationen lyfts preliminära fynd från 47 intervjuer med familjer (föräldrar, barn och unga) i tre socialt utsatta områden i tre svenska mellanstora städer. Fokus ligger särskilt på tre mobilitetsberättelser: vardagliga mobilitetsstrategier i bostadsområdet, bussen som ett stigmatiserat rum, och omsorgspraktiker med hjälp av bilen. Föreläsarna menar att dessa berättelser från den urbana marginalen behövs […]

 • Webbseminarium 24 maj: Skjutsgruppen

  Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen fyller 15 år 2022 och samlar nu över 80 0000 deltagare. Det har varit 15 år präglat av att föra in social hållbarhet i samtalet om mobilitet. Rörelsens grundare Mattias Jägerskog gästar oss och berättar om hur Skjutsgruppen arbetar med att demokratisera mobilitet via aktivt deltagande. ”Det handlar både om att […]

 • Kallelse till årsmöte den 8 mars 2022 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Tid: 8 mars 2022, kl. 11.30-13.30.Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Program11.30 Välkomna11.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer12.15 Bensträckare12.20 Nätverket 20 år – tillbakablickar och framåtblickar13.00 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats13.30 Avslutning Priser som delas ut på årsmötetPå årsmötet kommer priset Årets jämställdhetsstjärna 2021 att delas ut i […]

 • Webbseminarium 7 december: Jämställdhetsintegreringen på Trafikverket

  Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Som stöd i detta arbete genomförde Trivector våren 2021 en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket och gav förslag till konkreta förbättringsåtgärder. Nulägesanalysen baserades dels på en genomgång av tidigare utredningar, […]

 • Webbseminarium 10 november: Problematisering av regionförstoring ut ett jämställdhetsperspektiv

  Innebär regionförstoring detsamma för kvinnor som för män? Finns några strukturella skillnader kring nyttjandet av större arbetsmarknadsregioner? Om det finns skillnader, hur ser de ut, vad innebär de och varför uppstår de? Regionförstoring har under 2000-talet blivit ett vedertaget begrepp som ofta beskrivs som en förutsättning för utveckling och tillgång till arbete, studier, bostad, service […]