Kategori: Göteborg

 • Webbseminarium 12 november: Trafiksäkerhet – för vem? Jämställdhet och lokalt trafiksäkerhetsarbete i Göteborg

  Trafiksäkerheten är inte jämnt fördelad. Kvinnor och män är olika utsatta för olyckor och skador, särskilt som oskyddade trafikanter. Men är kvinnors och mäns förutsättningar adresserade i lika stor utsträckning i trafiksäkerhetsarbetet? Vad kan olika aktörer göra för att bättre integrera ett jämställdhetsperspektiv i trafiksäkerheten? På detta webbseminarium belyser vi jämställdheten i lokalt trafiksäkerhetsarbete med […]

 • Workshop om Upplevd tillgänglighet i Göteborg 17 september

  Workshopen arrangeras av Nätverket och fokuserar på forskning som utförts av Katrin Lättman med flera på Karlstads Universitet i samarbete med Malmö Stad. Katrin presenterar resultat från två studier i Malmö där man dels tittat på upplevelser av tillgänglighet jämfört med objektiva kartläggningar av tillgänglighet, och dels tittat på hur tillgängligheten påverkas när olika människor […]

 • Nätverksträff i Göteborg 19 februari: Samtal på temat ”Vad är en jämställd kollektivtrafik?”

  Nätverket jämställdhet i transportsektorn bjuder in till träff på temat ”Vad är en jämställd kollektivtrafik?” Det transportpolitiska funktionsmålet säger att ”transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”. I preciseringen av målet sägs också att ”Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”. Men för att […]

 • Nätverksträff 18 oktober i Stockholm: Besök till ArkDes utställning Public Luxury

  Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in till en Nätverksträff där vi besöker ArkDes utställning Public Luxury. Public Luxury är en utställning om arkitektur, design och kampen om det gemensamma. Genom storskaliga beställda verk, installationer och projekt både inne i och utanför muséet får besökarna en inblick i hur arkitekturen och designen kan vara verktyg för […]

 • Nätverksträff 16 oktober: Implementering av jämställdhetsmålet i transportsektorn – fallet Västsvenska paketet

  Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in Rebecka Ljunggren, student på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, att presentera huvuddragen i sitt examensarbete i statsvetenskap: ”Implementering av jämställdhetsmålet i transportsektorn – En kvalitativ fallstudie om Västsvenska paketet”. Studien tar stöd i teori om tre nödvändiga villkor för att uppnå en framgångsrik implementering: att förstå, vilja och kunna hos tillämparen av […]

 • Picknicklunch 19 juni med Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in alla medlemmar och övriga intresserade att delta i en picknicklunch med syfte att lyfta och diskutera frågeställningar kring jämställdhet som vi möter i våra yrkesroller. Och ha trevligt tillsammans förstås! Frågeställningar som vi vill diskutera är: Hur ser det ut på din arbetsplats när det gäller jämställdhet? Finns det […]

 • Ny forskning om ohållbara resvanor presenteras i Göteborg

  Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bjuder in Lena Smidfelt Rosqvist, forskningsledare på Trivector, att berätta om deras senaste forskningsprojekt kring transportvanor med koppling till jämställdhet. I pågående forskning för Energimyndigheten konstaterar Lunds Tekniska Högskola och Trivector att; en genomsnittlig dag står 25% av befolkningen för 91% av det totala biltransportarbetet, 52% av befolkningen använder inte bil […]

 • Andra träffen i vår läsecirkel i Stockholm om boken Feminism som byråkrati

  Välkomna till den andra träffen i vår läsecirkel om boken Feminism som byråkrati av Kerstin Alebratt och Malin Rönnblom.  Vi håller även på att undersöka om vi skulle kunna träffa någon av författarna vid det tredje mötet som blir i januari. Om du inte var med vid det första tillfället är du välkommen ändå. Den som vill […]