Kategori: Skåne

 • Fysisk nätverksträff i Malmö 5 september

  Tema involvering i stadsplaneringen i Malmö  För första gången på länge ses vi fysiskt i Skåne-delen av nätverket Jämställdhet i transportsektorn. Kom och träffa andra i nätverket och ta del av intressanta exempel på hur Malmö stad har jobbat med involvering i stadsplaneringen.  Du kommer få höra Olof Rabe berätta om dialogarbetet som genomförts inför […]

 • Nätverksträff i Lund: Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten

  Är trafiksäkerheten och åtgärder för ökad trafiksäkerhet jämnt fördelade mellan grupper och områden? Som en del av ett forskningsprojekt finansierat av Skyltfonden genomför Trivector en workshop för att sprida insikter från projektet och få input till hur ett genustänk inom trafiksäkerhet kan se ut. Hanna Wennberg och Jonna Milton ger resultat från en nationell olycksanalys […]

 • Nätverksträff i Lund: Teknisk nämnds roll för jämställd transport

  För snart 20 år sedan antogs jämställdhetsmålet i transportpolitiken. En hel del har hänt vad gäller kunskap och metoder, men mer behöver göras för att nå målet. Nätverket Jämställdhet i transportsektorn bildades 2002 för att verka för jämställdhetsmålet. Att vara en plattform för personer med engagemang för jämställdhet i transportsektorn är av nätverkets viktigaste uppgift. […]

 • Redskap för jämställda och inkluderande platser i staden

  Under det senaste decenniet har det byggts många aktivitetsytor i våra svenska städer, till exempel utegym, multisportplaner och skateparker. Ytorna tar stor mängd offentliga medel i anspråk samtidigt som det är främst pojkar i en viss ålder som använder dem. Hur dessa ytor kan tillgängliggöras för fler är viktigt är utgångspunkten för ett pågående forskningsprojekt. […]

 • Nätverksmingel i Malmö 25 januari

  Kom och mingla med oss! Nätverkets Skåneavdelning inleder året med att bjuda in till mingelträff på trevliga Ginbaren i Malmö. Du som är intresserad av hur vi kan arbeta för jämställdhet inom transportsektorn och samhällsplaneringen i stort,  kom och träffa andra av samma sort. Vi ser gärna fler engagerade i nätverkets Skåneavdelning så vi hoppas […]

 • Andra träffen i vår läsecirkel i Stockholm om boken Feminism som byråkrati

  Välkomna till den andra träffen i vår läsecirkel om boken Feminism som byråkrati av Kerstin Alebratt och Malin Rönnblom.  Vi håller även på att undersöka om vi skulle kunna träffa någon av författarna vid det tredje mötet som blir i januari. Om du inte var med vid det första tillfället är du välkommen ändå. Den som vill […]

 • Genusanalys av Lunds cykelplanering

  I ett nyligen avslutat projekt har Trivector genomfört en genusanalys av Lunds kommande satsningar på cykelinfrastruktur för att undersöka hur dessa gynnar kvinnor och män. För analysen har Trivectors 3H-modell använts. Modellen är ett tankeredskap för att medvetandegöra hur kvinnor och mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar kan beaktas i trafik- och stadsplanering. Resultaten visar hur […]

 • Hur skulle ett jämställdhetsscenario kunna se ut i den nationella planen?

  Nätverket Jämställdhet i transportsektorn och Riksdagens trafikutskott bjuder in till workshop Plats: Riksdagshuset östra Riksgatan 2 Lokal: RÖ7:23 Tid: Onsdag den 29 November 2017, kl. 13.30-19.30 Nätverket Kvinnor i transportpolitiken har bytt namn till Nätverket Jämställdhet i transportsektorn. För att fira detta bjuder vi tillsammans med Riksdagens trafikutskott in till en workshop om hur ett […]