Kategori: Aktuellt

 • Webbseminarium 23 november: Why do people walk?

  Nätverket jämställdhet i transportsektorn bjuder in till webbseminarium med fokus på gång. Vi får lyssna till Edward Prichard, forskningsassistent från högskolan i Gävle som berättar om deras forskningsprojekt. Seminariet ges på engelska:  Why do people walk? A mixed methods study of walkability with a focus on school children and people with disabilities Walking is the most […]

 • Webbseminarium 29 september: EU-projektet MORE, om inkludering och utformningsprocess i omvandlingen av infartsleder

  Genom att delta i EU-projektet MORE (Multimodal Optimisation of Roadspace in Europe) har vi försökt ta oss an utmaningen med att kombinera behov av rörelser och transporter med vistelsekvaliteter och de mer lokala behoven i en stad. Du kommer få höra om metoder för kunskapsinhämtning, scenariebaserad planering och samskapande där inkludering och jämlikhet mellan gatans […]

 • Ses vi på Transportforum i juni?

  Den 16-17 juni 2022 är det dags för Transportforum, en av de stora transportkonferenserna i Sverige. Nätverket kommer såklart att finnas på plats. Vi ses väl där? Välkommen till monter 5! Som vanligt kommer nätverket att finnas på plats med monter på Transportforum. Vi ser den som en träffpunkt för jämställdhetsintresserade och som en kanal […]

 • Jennie Argerich och Birgitta Nylander utsedda till Årets Jämställdhetsstjärnor 2021

  Kan jämställdhetsutmaningar mötas med stadsutveckling som verktyg? Ja, enligt Jennie Argenrich och Birgitta Nylander som utsågs till årets Jämställdhetsstjärnor 2021 av Nätverket Jämställdhet i transportsektorn för sin metod för jämställdhetsanalys i planeringen inom exploateringsprocessen. Jennie, samordnare för hållbar stadsutveckling och Birgitta, enhetschef för Trafik på Exploateringskontoret Stockholms stad har tagit ledningen i att visa att […]

 • Ellen Lycke och Julia Nyberg skrev bästa studentuppsatsen inom jämställdhet, trafik och transport 2021

  Jämställdhet inte är integrerat i ÅVS-processen idag och utredare på Trafikverket har svårt att hantera jämställdhet utifrån dagens metoder och kunskapsgrund, det konstaterar Ellen Lycke och Julia Nyberg som fick nätverkets pris för bästa studentuppsats 2021. Genom att undersöka åtgärdsvalsstudien som metod för problemformulering och åtgärdsgenerering har de analyserat hur jämställdhet behandlas i ett tidigt […]

 • Årets jämställdhetsstjärnor och årets uppsats utsedda

  Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2022. Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat uppmärksammade vi nätverkets 20-årsjubileum och föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2021 och Bästa studentuppsats 2021. På årsmötet avtackades avgående styrelsemedlemmar och nya valdes in. Sara Eriksson (VGR) fortsätter som ordförande. […]

 • I år blev det digitala stjärnor och hjältar på årsmötet

  Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2021. Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2020 och Bästa studentuppsats 2020. Ny ordförande och delvis ny styrelse valdes på årsmötet. Sara Eriksson (VGR) efterträder Hanna Wennberg (Trivector) som tackar för sig […]

 • Hanna Malm skrev bästa studentuppsatsen inom jämställdhet, trafik och transport

  Representationen av kvinnor i kommunpolitiken har viss betydelse för de konkreta beslut som fattas om hållbar transport. Men det är snarare de rådande normerna och värderingarna som påverkar mer än den fysiska representationen. Det konstaterar Hanna Malm som fick nätverkets pris för Bästa studentuppsats 2020. Hanna Malms examensarbete om jämställdhetens betydelse för beslut om hållbar […]