Nätverket Jämställdhet i transportsektorn


Aktuellt


Nätverket åker västerut

Under TRBs årliga konferens i början av 2016 anordnas Women’s issues in transportation och en workshop där bland annat vår Nätverksmedlem Åsa Vagland, Näringsdepartementet deltar. Orten är Washington DC, USA. …

Kanske en jämställdhetsmyndighet?

Jämställdhetsutredningen har publicerats . Den konstaterar att det går för långsamt och föreslår att målen för jämställdhetspolitiken görs tydligare och att en jämställdhetsmyndighet inrättas för att påskynda arbetet med att …

Uppsakattad kurs kommer till Göteborg

För tredje året i rad anordnar Nätverket kursen ”Bli bättre på att framföra ditt budskap”. Denna gång håller vi till i Göteborg. Tre vardagskvällar, tre föreläsare och varje gång en …

Stadens gator tillhör alla

Men de tillhör männen lite mer. Läs mer

Män tar bilen – kvinnor tar bussen

”Det finns tydliga skillnader i hur vi förhåller oss till själva bilen”, säger Ana Gil Solá, styrelsemedlem i Nätverket som forskat på mäns och kvinnors arbetsresande. Hon säger att det …

Nätverket diskuterar transportpolitik med Infrastrukturministern

Almedalen 2015: Ana Gil Solá och Erika Knobblock från styrelsen deltar i en session med Infrastrukturministern på tisdagen på temat Feministisk transportpolitik? Tisdag 30 juni kl 9.00-10.00, S:t Hansgatan 18, …

Riktlinjer banar väg

Nätverkets pristagare av 2014 års jämställdhetsstjärna fortsätter engagerat att arbeta med de sociala perspektiven för Stockholmsregionens trafikplanering. Se artikel sidan 14-15. Läs hela artikeln i tidningen Regional utveckling

Då döttrar ges plats presterar företagen miljöbättre

Döttrar i familjeföretaget gör att det presterar bättre ur miljösynpunkt. Det visar en ny doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm. ”En tolkning av resultaten är att döttrar påverkar sina föräldrar till …