Etikett: EU-projekt

  • Webbseminarium 23 november: Why do people walk?

    Nätverket jämställdhet i transportsektorn bjuder in till webbseminarium med fokus på gång. Vi får lyssna till Edward Prichard, forskningsassistent från högskolan i Gävle som berättar om deras forskningsprojekt. Seminariet ges på engelska:  Why do people walk? A mixed methods study of walkability with a focus on school children and people with disabilities Walking is the most […]

  • Webbseminarium 29 september: EU-projektet MORE, om inkludering och utformningsprocess i omvandlingen av infartsleder

    Genom att delta i EU-projektet MORE (Multimodal Optimisation of Roadspace in Europe) har vi försökt ta oss an utmaningen med att kombinera behov av rörelser och transporter med vistelsekvaliteter och de mer lokala behoven i en stad. Du kommer få höra om metoder för kunskapsinhämtning, scenariebaserad planering och samskapande där inkludering och jämlikhet mellan gatans […]