Etikett: mobilitet

  • Book Launch 4 mars 2020

    I boken ’Gendering Smart Mobilities’ bidrar flera författare med ny kunskap om jämställdhet och mobilitet. Projektet som ligger bakom boken välkomnar till ’Book launch’ den 4 mars i Bryssel kl 12-18:30.Mer information framgår via denna länk. Medverkar i boken gör bland andra Lena Levin från VTI. VTI är svensk partner i projektet ”Gendering Smart Mobilities […]