Jämställdhet i transportsektorn


Vårt mål.

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn arbetar för att förverkliga riksdagens transportpolitiska mål för jämställdhet; ”Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle

Vilka är vi?

Nätverket består av personer från olika yrkesbakgrund med ett gemensamt engagemang för en jämställd transportsektor.

Vad vill vi?

Nätverket arbetar för att jämställdhet ska bli en integrerad del av transportsektorn, från planeringsprocessen till transportanvändandet. Målet är att förverkliga jämställdhet i de transportpolitiska målen.

Vad får jag?

Som medlem får du möjlighet att träffa andra med intresse av att driva jämställdhetsfrågor inom trafik- och samhällsutvecklingen. Nätverket anordnar nätverksträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Linköping och Borlänge

Senaste aktiviteterna

Här kan du läsa om nätverkets senaste aktiviteter runt om i landet.

Aktuellt

Här presenteras aktuella nyheter från nätverket.

Bli medlem

Vi vill bli fler! Du som är intresserad av frågor som rör jämställdhet och samhällsutveckling med inriktning mot transportsektorn kan enkelt registrera dig här.