Jämställdhet i transportsektorn


Kontakt.

Nätverkets styrelse driver föreningens övergripande frågor. De lokala avdelningarna anordnar nätverksträffar som är öppna för alla medlemar ett antal gånger per år. Om du har frågor eller är nyfiken på nätverkets verksamhet, kontakta gärna någon i styrelsen.

Nätverkets styrelse

Hanna Wennberg
Ordförande & kommunikationsansvarig
Trivector
hanna.wennberg@trivector.se

Katarina Svärdh
Vice ordförande & webbansvarig
Europakorridoren
katarina.svardh@europakorridoren.se

Eva Lind-Båth
Kassör
Cykelfrämjandet
eva.lind-bath@telia.com

Sara Eriksson
Medlemsansvarig
Västra Götalandsregionen
sara.eriksson@vgregion.se

Johanna Grant
Ersättare
Gröna Bilister
johanna.grant@gronabilister.se

Marie Pellas
Sekreterare
Västerås stad
marie.pellas@vasteras.se

Lisa Ström
Ansvarig nätverksträffar
Göteborgsregionen
lisa.strom@goteborgsregionen.se

Katrin Lättman
Ansvarig nätverksträffar
CTF- Karlstads Universitet
katrin.lattman@kau.se

Bodil Sonesson
Ersättare
Cykelfrämjandet
sonessonbodil@gmail.com

Kvinnor i transportpolitiken

Fakturor skickas till:

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

c/o Eva Lind-Båth
Klockvägen 4
121 33 Enskededalen

eva.lind-bath(@)telia.com

Du har möjlighet att betala medlemsavgiften antingen via Swish på nummer 123 668 8519 eller bankgiro SEB 5449-7458. Glöm inte att ange ditt fullständiga namn vid inbetalningar.

Vid behov av faktura för att kunna betala medlemsavgift kontakta Eva enligt ovan.

Organisationsnummer Nätverket Jämställdhet i transportsektorn 802412-2528

Frågor kring webbplatsen:
katarina.svardh(@)europakorridoren.se