Hem

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn är en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter om jämställdhet i transportsystemet. Vi verkar för jämställdhetsmålet i transportpolitiska målen: ”Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle.”.

Senaste aktiviteterna

Här kan du läsa om nätverkets senaste aktiviteter.

Aktuellt

Här presenteras aktuella nyheter från nätverket.

Vilka är vi?

Nätverket består av personer från olika yrkesbakgrunder, kvinnor och män, med ett gemensamt engagemang för jämställdhet i transportsystemet och transportsektorn.

Vad vill vi?

Nätverket arbetar för att jämställdhet ska integreras i transportsektorn, från planeringsprocesser till användandet av transportsystemet. Målet är att förverkliga jämställdhetsmålet i de transportpolitiska målen.

Vad får jag?

Som medlem får du möjlighet att träffa andra med intresse av att driva jämställdhetsfrågor inom trafik- och samhällsutvecklingen. Nätverket ordnar nätverksträffar på olika platser i landet och webbseminarier.

Bli medlem

Vi vill bli fler! Du som är intresserad av frågor som rör jämställdhet och samhällsutveckling med inriktning mot transportsektorn kan enkelt registrera dig här.