Mindblown: a blog about philosophy.

 • Jämställda skatter? Knappast!

  Sveriges Kvinnoorganisationer lanserade i december rapporten Jämställda skatter som gör en genomlysning av hur skattesystemet påverkar jämställdheten. Även skatter och subventioner för transporter ingår i granskningen. Våra ekonomiska system är verktyg för att förbättra liv och öka jämställdheten. Skatterna påverkar oss alla men subventioner och nedsättningar kommer kvinnor och män till godo i olika utsträckning, […]

 • Kallelse till årsmöte den 8 mars 2023 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

  Tid: 8 mars 2023, kl. 12.30-14.30.Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom. Program12.30 Välkomna12.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer13.15 Bensträckare13.20 Hur jämställt är transportsystemet? – preliminära resultat från analysrapport14.00 Prisutdelning och föredrag Bästa studentuppsats14.30 Avslutning Priser som delas ut på årsmötetPå årsmötet kommer priset för Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport […]

 • Webbseminarium 23 november: Why do people walk?

  Nätverket jämställdhet i transportsektorn bjuder in till webbseminarium med fokus på gång. Vi får lyssna till Edward Prichard, forskningsassistent från högskolan i Gävle som berättar om deras forskningsprojekt. Seminariet ges på engelska:  Why do people walk? A mixed methods study of walkability with a focus on school children and people with disabilities Walking is the most […]

 • Fysisk nätverksträff i Malmö 5 september

  Tema involvering i stadsplaneringen i Malmö  För första gången på länge ses vi fysiskt i Skåne-delen av nätverket Jämställdhet i transportsektorn. Kom och träffa andra i nätverket och ta del av intressanta exempel på hur Malmö stad har jobbat med involvering i stadsplaneringen.  Du kommer få höra Olof Rabe berätta om dialogarbetet som genomförts inför […]

 • Webbseminarium 29 september: EU-projektet MORE, om inkludering och utformningsprocess i omvandlingen av infartsleder

  Genom att delta i EU-projektet MORE (Multimodal Optimisation of Roadspace in Europe) har vi försökt ta oss an utmaningen med att kombinera behov av rörelser och transporter med vistelsekvaliteter och de mer lokala behoven i en stad. Du kommer få höra om metoder för kunskapsinhämtning, scenariebaserad planering och samskapande där inkludering och jämlikhet mellan gatans […]

 • Webbseminarium 13 juni: Transporträttvisa: Formas-finansierat forskningsprojekt om familjers mobilitet i socialt utsatta områden

  I presentationen lyfts preliminära fynd från 47 intervjuer med familjer (föräldrar, barn och unga) i tre socialt utsatta områden i tre svenska mellanstora städer. Fokus ligger särskilt på tre mobilitetsberättelser: vardagliga mobilitetsstrategier i bostadsområdet, bussen som ett stigmatiserat rum, och omsorgspraktiker med hjälp av bilen. Föreläsarna menar att dessa berättelser från den urbana marginalen behövs […]

 • Ses vi på Transportforum i juni?

  Den 16-17 juni 2022 är det dags för Transportforum, en av de stora transportkonferenserna i Sverige. Nätverket kommer såklart att finnas på plats. Vi ses väl där? Välkommen till monter 5! Som vanligt kommer nätverket att finnas på plats med monter på Transportforum. Vi ser den som en träffpunkt för jämställdhetsintresserade och som en kanal […]

 • Webbseminarium 24 maj: Skjutsgruppen

  Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen fyller 15 år 2022 och samlar nu över 80 0000 deltagare. Det har varit 15 år präglat av att föra in social hållbarhet i samtalet om mobilitet. Rörelsens grundare Mattias Jägerskog gästar oss och berättar om hur Skjutsgruppen arbetar med att demokratisera mobilitet via aktivt deltagande. ”Det handlar både om att […]

Har du några bokrekommendationer?